Podążanie ścieżka zrównoważonego rozwoju
Działania pro środowiskowe są w grupie UNIFEQ bardzo wysoko cenione i praktykowane w codziennej aktywności zawodowej. Wszystkie zakłady, w których UNIFEQ wykonuje produkcję posiadają certyfikat ISO 14001, co stanowi warunek konieczny do podjęcia współpracy. Jest to jeden z elementów rozbudowanego systemu zarządzania UNIFEQ, który jest niezwykle ważny dla jego sprawnego funkcjonowania. Również w codziennej pracy wdrażamy działania ku ochronie środowiska, takie jak oszczędność wody i energii, segregowanie odpadów. Rozwój firmy stanowi oczywiście jej priorytet natomiast w UNIFEQ również uważamy, że musi on iść w parze z rozwojem osobistym naszych pracowników i ich rodzin. Każdego roku organizowane jest spotkanie całego zespołu w siedzibie naszego partnera Ningbo Evergreen Group w celu uczczenia kolejnego udanego roku.
1

Ograniczanie
kosztów
zarządzania odpadami
2

Ograniczanie
zużycia energii
i materiałów
3

Obniżanie
kosztów dystrybucji