Wszystko jest pod kontrolą
ponieważ detale są najważniejsze
UNIFEQ dostarczy prawie 500 000 koszul dla Armii Brytyjskiej.
2018-04-03
Zamówienie zostało złożone w ramach trzyletniego kontraktu na dostawę koszul dla Wojska Brytyjskiego.