Historia
U
NIFEQ jako firma od samego początku jest firmą globalną. Wieloletnie doświadczenie Zarządu w branży tekstylnej oraz wysokie kompetencje pozwoliły stworzyć firmę o bardzo dużym potencjale. Został on zauważony i pozwolił zainicjować stronie polskiej partnerstwo, w wyniku którego narodził się UNIFEQ China. 
 
U podstaw tej współpracy leży zaufanie, które zostało ukształtowane przez budowanie wzajemnych relacji w ciągu wielu lat.
detale są najważniejsze